Včera se ve sváteční den konal již 6. ročník úklidové akce Poděkuj horám. Na 13 sběrných místech se protočilo přes 2500 dobrovolníků, kteří se rozhodli vykonat dobrý skutek a poděkovat úklidem beskydské přírodě. Jak celá akce dopadla?

V prvé řadě bychom chtěli poděkovat všem, kdo jste se včera dostavili na stanoviště a pomohli s úklidem beskydské krajiny. Opravdu nás velice těší, že s námi sdílíte snahu o čisté Beskydy jako místo, kam se všichni vydáváme za odpočinkem a ryzí přírodou.

Na 13 stanovištích se vás mezi 8 a 12 hodinou protočilo přes 2500, což opravdu není málo a moc vám za to děkujeme. Celkem se během jednoho dopoledne podařilo nashromáždit více než 3 000 pytlů v 15 velkoobjemových kontejnerech. Toto odstrašující číslo dokazuje fakt, že úklidové akce mají opravdu smysl. Mezi nejčastější odpad patřily plasty a obaly od jídla nebo nápojů, které dobrovolníci nosili zpět na sběrná místa do kontejnerů. Všechen vysbíraný odpad obce svezly na skládky a k dotřídění.

Každoročně dobrovolníci v lesích nacházejí předměty, nad kterými zůstává rozum stát. Letos mezi nejkurióznější nálezy patřil například obrovský koberec, plážové nafukovací lehátko, kusy oblečení, obuv nebo kompletní záchodová výbava. Nálezci těchto „pokladů“ byli díky partnerům odměněni novým telefonem a poukazem na ubytování na horách.

Letos byla úklidová akce cílena také na děti, pro které byl na stanovištích připraven zážitkový program. Ve stáncích Tonda Obal a Třídíme v přírodě se mohli hravou formou seznámit s tématikou odpadu. Věříme totiž, že osvěta je nutná právě u těch nejmenších, kteří si vztah k přírodě teprve pěstují.

Závěrečná afterparty od 15 hodin v areálu Na Pile na Ostravici byla symbolickým poděkováním všem dobrovolníkům za odvedenou práci při úklidu. Míša Růžičková potěšila svou minidiskotékou dětské publikum, s kapelou Buty si zazpívaly i starší ročníky. Součástí programu byl také zábavný program pro děti a vystoupení beskydských starostů, kteří podpořili výzvu návštěvníkům hor.

Na závěr bychom chtěli poděkovat také všem našim partnerům, díky kterým mohla akce proběhnout v takovém rozsahu. Moc si toho vážíme.

Děkujeme,

vaše Čisté Beskydy 😊