Spolek Čisté Beskydy založila trojice přátel – běžců, kteří v Beskydech vyrůstali a považují je za svůj druhý domov.

Na trénink chodíme s igelitkami a spojujeme ho s příležitostným úklidem turistických a lesních cest. Počátkem roku 2015 jsme dali své činnosti formu právnické osoby – spolku. Naší snahou bude pokračovat a hlavně rozšířit pravidelné úklidové aktivity, které jsme již v Beskydech započali, vtáhnout do nich širokou veřejnost a zapojit do osvětových kampaní média. Spolupracujeme také s pořadateli sportovních akcí a pomáháme jim uklízet závodní tratě. V budoucnu se chceme věnovat i kultivaci a údržbě turistických míst. Současně se budeme snažit potlačit negativní jevy v Beskydech, jako je nelegální motokros, následky nešetrné těžby dřeva (poškozené cesty, znečištěná půda), vandalismus, nelegální sběr borůvek atd.

Předsedkyně spolku:
Bc. Kateřina Piechowicz